ทนายความจังหวัดภูเก็ต

ทนายความจังหวัดภูเก็ต

เปิดหน้าต่อไป

จังหวัดภูเก็ต

คำขวัญจังหวัดภูเก็ต

มารู้จักจังหวัดภูเก็ต

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ

เขตปกครอง

1. อำเภอเมืองภูเก็ต

ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เลขที่ 267 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-217597 
Fax. : 0-7621-1171 
Email : meuang.pk8301@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอถลาง

ที่ว่าการอำเภอถลาง เลขที่ 357 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 0-7631-1046,0-7631-3992 
Fax. : 0-7631-1046 
Email : saraban8303@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. อำเภอกะทู้

ที่ว่าการอำเภอกะทู้ เลขที่ 51/16 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0-7632-1133 
Fax. : 0-7632-1133 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567